Udskriv


Krøltoppet pelikan yngler med ca. 960 par i Lake Mikri Prespa (2011)
Foto: Giorgos Catsadorakis


Koloni. Krøltoppet pelikan
Foto: Giorgos Catsadorakis


Krøltoppet pelikan
Foto: Giorgos Catsadorakis


Krøltoppet pelikan
Foto: Giorgos Catsadorakis


Hvid pelikan
Foto: Giorgos Catsadorakis


Hvid pelikan yngler med ca. 345 par i Lake Mikri Prespa (2011)
Foto: Giorgos Catsadorakis

 
Krøltoppet pelikan fodrer sin unge
Foto: Giorgos Catsadorakis


Ved Lake Mikri Prespa er genopretningen og pleje af den våde engzone mellem rørskov og bønnemarker en topprioritet.
Foto: Jørgen Stubgaard


Udsigt fra nordvest over Lake Mikri Prespa med øen Agios Achilleios i baggrunden.
Foto: Jørgen Stubgaard


Udsigt fra øst over søerne oppe fra The Beechwood Trail. Nedenfor ses hovedbyerne i Prespa, Agios germanos og Laimos.
Foto: Jørgen Stubgaard


På vej op til bøgeskoven. Ved vandløb øst for for søerne yngler vandstær og bjergvipstjert.
Foto: Jørgen Stubgaard


Ved flodens udløb i Lake Megali Prespa kan man komme tæt på pelikaner og skarver.
Foto: Jørgen Stubgaard


Rødhovedet tornskade er den ene af tre ynglende tornskadearter i Prespa.
Foto: Jørgen Stubgaard


Dværgskarv yngler med ca. 1140 par i Lake Mikri Prespa (2011)
Foto: Jørgen Stubgaard

 
Hele vejen rundt om øen Agios Achilleios er drosselrørsanger karakterfugl. Også bl.a. dværghejre ses her.
Foto: Jørgen Stubgaard


I egeskovene vest for søerne ses bl.a. mellemflagspætte- og eghjort, Europas største bille.
Foto: Jørgen Stubgaard


Den ti år gamle Prespa Park-aftale blev 2. februar 2010 bekræftet på ny af de tre landes miljøministre og af EU's miljøkommissær.
Foto: SPP


Prespa Walking Guide beskriver bl.a. 14 vandreture i Prespa Nationalpark. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde.


Oversigtskort i PRASPA Walking Guide


På en DOF-SPP workshop for SPP's medarbejdere (juni 2003) demonstrerer Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, her ferskvandsbiologi for deltagerne.
Foto: Jørgen Stubgaard


Kalkstensgrunden vest for søerne (granit østfor) giver grobund for Prespas utroligt rige flora. Bjergene i baggrunden er Albanien.
Foto: Jørgen Stubgaard