(kort kommer)

På kortet ses i alt syv trækruter. De to danske hedehøge, Lea (2012) og Mathilde (2009), er henholdsvis lyserød og orange. De øvrige fugle er fanget i Tyskland eller Holland. Tineke (Holland, 2010) er rød, Viviane (Tyskland, 2013) er blå, Hanna-Luise (Tyskland, 2010) er lilla og Astrid (Tyskland, 2012) er gul. Henry (Tyskland, 2013) er grøn. Henry er i øjeblikket den eneste han, der bærer en satellitsender. Information i parentes angiver sted og årstal for mærkning af den pågældende fugl.

Kortet opdateres af Werkgroep Grauwe Kiekendief: http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/


5. november
Hedehøgene Lea og Mathilde opholder sig begge nær den øst-vest-gående grænse mellem Mauretanien og Mali. Her har Lea opholdt sig siden den 4. september, og Mathilde ankom til området den 24. september. De to danske fugle er nu de vestligste på kortet, ganske som de også opholdt sig længst mod vest, da de syv satellitmærkede hedehøge opholdt sig i Nordeuropa denne sommer.

Der er ikke noget usædvanligt i, at de opholder sig så lang en periode på samme sted, og vi modtager fortsat daglige signaler fra de to hunner. Deres adfærd og opholdssted i denne vinter svarer meget godt til fuglenes bevægelser i vinteren 2012/13.

18. september
Endelig har Mathilde sagt farvel til Europa. Hun krydsede mandag d. 16. september Middelhavet, efter at hun på mindre end to døgn fløj gennem Spanien (cirka 700 kilometer). Her fløj hun tilsyneladende direkte sydpå ad en rute cirka 100 km inde i landet. Før det tilbagelagde hun de 750 kilometer gennem Frankring på 5 dage. Nu opholder hun sig i Algeriet tæt ved grænsen til Marokko.

Lea opholder sig fortsat i det sydøstlige hjørne af Mauretanien.

6. september 2013
Den 4. september var Lea nået helt til det sydøstlige hjørne af Mauretanien. Et par dage forinden så hun ud til at raste omkring Timbuktu i Mali, og den 3. september satte hun farten ned nogle hundrede kilometer længere mod sydvest – men nu har hun altså krydset grænsen til Mali. Lea opholder sig dermed i samme område, som hun nåede frem til den 10. september 2012; et område, som flere andre af de danske hedehøge også tidligere har opholdt sig i.

Mathilde holder stadig til i Frankrig, hvor hun fortsat sender signaler fra Reims øst for Paris.

2. september 2013
Siden vi denne vinter mistede Pierre, som omkom under vinteropholdet i Afrika, har vi kun haft to danske hedehøge med satellitsendere på; Mathilde, der blev mærket i 2009, og Lea, der blev mærket i 2012. Begge fugle blev mærket som voksne ynglefugle i Ballum-området.

Lea har i år forsøgt at yngle syd for den dansk-tyske grænse, hvor hun desværre ikke fik unger på vingerne. Reden blev opgivet af ukendte årsager, og siden har Lea opholdt sig i Nordtyskland det meste af tiden. I starten af august kom hun dog pludselig på besøg i Danmark, hvor hun på få dage besøgte både Vadehavet, den østlige del af Sønderjylland og til sidst Fyn, hvor hun tilsyneladende var på rundtur via Lillebælt, Odense, Nyborg, Svendborg og Fåborg. Derefter vendte hun tilbage til Tyskland.

Den 19. august forlod hun området omkring Wilhelmshaven og påbegyndte trækket mod Afrika. De første dage gik det hurtigt, og hun bevægede sig i løbet af få dage langt ned i Frankrig. Fra den 22. til den 26. august opholdt Lea sig i et område sydøst for Paris, inden hun trak videre mod syd.

Den 28. august krydsede hun grænsen til Spanien nær Middelhavet. Allerede næste dag begav hun sig ud over Middelhavet med kurs mod Algeriet. Første signal fra Afrika blev modtaget den 30. august ved 22-tiden om aftenen, hvor Lea allerede befandt sig langt inde over land.

Den 31. august var Lea nået næsten helt ned til grænsen mellem Algeriet og Mali og var altså allerede flere tusinde kilometer væk fra sin ynglelokalitet.
Mathilde har i år ynglet uden for diget ved Ballum, hvor hun har fået to unger på vingerne. Muligvis har det succesfulde yngleforsøg fået Mathilde til at blive lidt længere i det danske; i hvert fald krydsede hun først den dansk-tyske grænse den 22. august.

Den 24. august var Mathilde ankommet til Holland; den 25. var hun i Belgien, og den 26. ankom hun til Frankrig. Her har hun siden opholdt sig i et område nær Reims, øst for Paris, hvor hun også har opholdt sig i de foregående år. I 2012 befandt hun sig i dette område fra den 29. august til den 8. september.

Som det fremgår af kortet nedenfor, så er der meget stor spredning på hedehøgenes træk. Lea og Henry er de eneste, der er nået til Afrika, og fuglene i Europa er spredt fra Nordtyskland til Italien. De er dog alle på vej mod Afrika.