Kortet viser de tre danske hedehøges trækrute i efteråret 2009 og foråret 2010. Kortet opdateres regelmæssigt af Dutch Montagu's Harrier Foundation


15. juli 2010 - Iben og Michael danner par
I løbet af maj returnerede de tre danske satellitmærkede hedehøge til Sydvestjylland i nærheden af de områder, hvor de havde ynglet i 2009. For Ibens vedkommende var der tale om en usædvanlig sen ankomst i slutningen af maj. I yngleperioden, hvor fuglene befinder sig i yngleområdet, opdateres satellitsignalerne ikke. I forbindelse med feltregistreringerne i Projekt Hedehøg blev Iben og Michael observeret, og de havde dannet par på en lokalitet nær Forballum! Alt så lovende ud, men ved et kontrolbesøg 1. juli konstateredes desværre, at reden var tom. Årsagen kendes ikke.

Mathilde, der i 2009 dannede par med Michael, danner i 2010 par med en umærket han på en lokalitet nær Ottersbøl ved Skærbæk. Hun havde 1. juli 3 æg i reden, hvilket er ganske sent for et ægkuld. Yngleforløbet ved disse fugles reder ser desværre ud til at blive symptomatisk for bestanden som sådan i 2010. De fleste par kom først i gang med æglægning 2 uger senere end normalt og mange af yngleforsøgene er desværre fejlet. Det er nærliggende at kæde den mislykkede ynglesæson 2010 sammen med det usædvanligt kolde og våde forsommervejr, som DMI bl.a. beskrev som ”efterårsagtigt”.

31. maj 2010
Iben
21-25/5: fortsat ophold nær Magdeburg, hvor den har opholdt sig siden 1. maj.
26-28/5 trækker 400 km mod nord 'hjem' til Danmark, hvor den ankommer den 28/5.
29-31/5: signaler fra Iben modtages fra flere steder i Sønderjylland.
 
Michael
Opholder sig fortsat i Ballum-området.
 
Mathilde
Opholder sig mest i nærheden af Skærbæk.

12. maj 2010
Michael
3-12/5: Michael opholder sig nu fast nær Ballum ved Vadehavet, dvs. nær det sted, hvor den ynglede sidste år. Den er bl.a. blevet set ved Ballum Sluse den 6. maj af en gruppe af de folk, der er involveret i Projekt Hedehøg. Læs mere her

Mathilde
3-7/5: Mathilde opholder sig i nærheden af Ruhr-området, Tyskland.
8-11/5: 525 km træk mod nord gennem det vestligste af Tyskland til sidste års yngleområde nær Ballum ved Vadehavet

Iben
3-12/5: Iben opholder sig fortsat nær Magdeburg i det østlige Tyskland.

3. maj 2010
Michael
Michael fortsætter sit direkte til ynglepladsen.
29/4: Grænse mellem Frankrig og Belgien.
30/4: Bremen, Nordtyskland.
1/5: Efter 13400 kilometers træk i løbet af 8 måneder, når den retur til yngleområdet.
2-3/5: Signaler fra både det østlige Sønderjylland og fra Rømø – hvor mon den vælger at yngle i år?

Mathilde
Mathilde trækker aktivt mod yngleområdet – 2100 km på 6 dage.
28/4: Sevilla.
29/4: Madrid.
30/4: Krydser Pyrenæerne.
1/5: Lyon, centrale Frankrig.
2/5: Chaumont, nordlige Frankrig.
3/5: Ruhr-området, Tyskland.

Iben
Iben trækker langsomt mod nord.
27/4-1/5: Fra Regensburg 350 km mod nord til Magdeburg.
2-3/5: Ophold ved Magdeburg.

Både Iben og Mathilde er mindre end 500 km fra at være tilbage ved yngleområdet fra sidste år.

28. april 2010
På dette tidspunkt, hvor de første hedehøge er ankommet til Danmark (se observationer af hedehøge i Danmark), er de tre danske hedehøge med satellitsender også godt på vej hjem mod ynglepladserne:

Michael
I perioden 10-13/4 trak Michael cirka 1000 km mod nordøst fra Mauretanien, via Vestsahara og det vestlige Algeriet langs grænsen til Marokko.
13-15/4 ændrer den kurs og trækker 400 km mod nordvest til et område nord for Marrakech.
I perioden 15-21/ opholder den sig i nærheden af Mathilde nord for Marrakech.
Fra den 22/4 til den 28/4 trækker Michael særdeles aktivt og når 1800 km mod nord til Bourges centralt i Frankrig. Trækket går via det nordlige Marokko (22/4), Gibraltar (23/4), Madrid (24/4), Pyrenæerne (25/4), Bordeaux (26/4) og Poitiers (27/4).
 
Mathilde
I perioden 9-12/4 trak Mathilde 750 km stik nord fra det nordlige Mauretanien, via det vestlige Algeriet, det centrale Marokko og frem til et område nord for Marrakech i Marokko, hvor den opholdt sig nær Michael.
I dagene 12-23/4 opholdt den sig nord for Marrakech.
I perioden 23-27/4 trak den cirka 550 km videre mod nord og krydsede ved Gibraltar den 27/4, hvor den senest er registreret.

Iben
Der er meget få signaler fra Iben.
Den er registreret  i det nordlige Algeriet 9-19/4.
Og igen den 27/4 nær Regensburg i det sydøstlige Tyskland.

30. marts 2010
To af de tre danske hedehøge med satellitsendere har nu påbegyndt deres træk:

Iben forlod overvintringsområdet i Mali den 19. marts. Den fløj stik nord cirka 1400 km til grænseområdet mellem Vestsahara, Mauretanien og Algeriet, hvor der kom signaler fra den 21/3. Den fortsatte sin færd med en nordøstlig kurs over Sahara langs grænsen mellem Marokko og Algeriet og er senest registreret den 23. marts ved byen Bechar i det vestligste af Algeriet (cirka 31 grader nord). Efter mindst 2100 km træk på fire dage med talrige signaler er det lidt bekymrende, at der ikke er kommet nogle signaler den sidste uges tid.

Michael blev set i overvintringsområdet den 25. marts og har i perioden frem til den 30. marts trukket 750 km mod nord, det sidste signal er fra Mauretanien, 130 km syd for grænsen til Vestsahara (cirka 20 grader nord).
Mathilde er fortsat i overvintringsområdet i Guinea

19. marts 2010
De tre danske hedehøge med satellitsendere opholder sig fortsat alle fortsat indenfor samme lille område, hvor de har været længe: 

Mathilde er i Guinea, Michael er i Senegal og Iben er i Mali

10. februar 2010
De tre danske hedehøge med satellitsendere opholder sig fortsat alle fortsat indenfor samme lille område, hvor de har været længe:
Mathilde er i Guinea, Michael er i Senegal og Iben er i Mali

8. januar 2010
De tre danske hedehøge med satellitsendere opholder sig alle fortsat indenfor samme lille område, hvor de har været længe: 
Mathilde er i Guinea, nær Nigerfloden nord for hovedstaden Kankan i det østlige af landet. 
Michael er i Senegal, på den nordlige side af Gambia-floden i grænseområdet mellem Gambia og Senegal.Iben er i Mali, i den vestligste del, cirka 75 km syd for grænsen til Mauretanien

18. december 2009
Det er en måned seneste update, da de tre hedehøge ikke bevæger sig så meget rundt om vinteren. Og dog, for Mathilde har netop trukket yderligere ca. 470 km mod syd og er nu nået frem til Guinea, hvor den opholder sig nær Nigerfloden nord for hovedstaden Kankan i det østlige af landet. Frem til og med den 10. december opholdt den sig i det nord(vest)lige Mali. Den 11. december kom der signaler fra et område cirka 250 km sydligere i det syd(vest)lige Mali. Fra den 12. december har signalerne været inden for det førnævnte lille område i Guinea.

Michael og Iben opholder sig fortsat i de områder, hvor de længe har holdt til, dvs. henholdsvis i Senegal og i Mali.

Af de i alt 12 sendere som de hollandske forskere har sat på hedehøge i yngleområderne i Holland, Danmark, Polen og Hviderusland, er der nu signaler fra de 11. Alle disse opholder sig nu i Sahel eller savanne-zonen syd for Sahara,  fra Senegal i vest til Tchad centralt i Afrika. De to af fuglene (En mærket i Holland og en i Hviderusland) opholder sig i det nordlige Ghana i det område, hvor DOF arbejder sammen med Ghana Wildlife Society om at undersøge europæiske trækfugles forekomst. Af de 11 fugle, er der 1 hedehøg der opholder sig i Senegal, 1 i Guinea, 4 i Mali, 2 i Ghana,  2 i Niger og 1 i Tchad.

17. november 2009
Michael opholdt sig i det nordligste Senegal frem til den 14. november. Den 15. november trak den cirka 300 km mod sydvest til grænseområdet mellem Gambia og Senegal, hvor den nu opholder sig på den nordlige side af Gambia-floden.

Iben og Mathilde opholder sig fortsat begge i det nordlige Mali cirka 50 kilometer fra hinanden.

9. november 2009
Alle tre fugle opholder sig  fortsat i Sahel-området og i næsten de samme områder, hvor de har været længe.

Mathilde opholder sig stadig i det nordligste Mali, og Michael er stadig nord for Senegal- floden i det nordligste Senegal

Iben krydsede grænsen fra det sydøstligste Mauretanien mod syd til Mali i slutningen af oktober og opholder sig nu cirka 50 kilometer syd for Mathilde.

20. oktober 2009
De tre fugle opholder sig nu alle i Sahel-området. Mathilde opholder sig cirka 400 km øst for Michael og cirka 250 vest for Iben.

Mathilde:
10-19/10: Mathilde har nu opholdt sig en måned i stort set samme område, men har nu krydset grænsen mellem Mauretanien og er nået frem til det nordligste Mali.

Michael:
10-19/10: Michael har ligeledes  opholdt sig i stort set samme område i en måneds tid. Området ligger nord for Senegal- floden, hvor den nu har krydset grænsen fra Mauretanien og er nået frem til det nordligste Senegal

Iben:
10-12/10: Trækker videre mod syd igennem det vestligste af Mali og krydser grænsen til Mauretanien. I perioden 7-12/10 gennemfører den således et cirka 2200 km langt træk fra det nordligste Marokko til Mauretanien.
13-20/10:
Ophold i det sydøstligste Mauretanien.

9. oktober 2009
Mathilde:
9/10: Mathilde har tilsyneladende taget fast ophold i den allersydligste del af Mauretanien.

Michael:
8/10: Michael har tilsyneladende taget fast ophold i den sydlige del af Mauretanien, nord for Senegal floden

Iben:
1-7/10: Ophold i det østligste Marokko nær Atlasbjergene
7-8/10: Trækker videre 550 km mod sydsydvest til det vestlige Algeriet - midt i Sahara.

2. oktober 2009
Mathilde:
22/9-1/10: Opholder sig i den allersydligste del af Mauretanien.

Michael:
22/9-1/10: Opholder sig i den sydlige del af Mauretanien, 350 km fra Atlanterhavet

Iben:
22-25/9: Opholder sig i det østlige af Spanien nær Valencia
26-27/9: Trækker til Cabo de Palos (Cartagena) i Sydøstspanien
28-29/9: Krydser Middelhavet og opholder sig nær Side bel Abbès i Nordvestalgeriet. Middelhavet er 200 km bredt på dette sted
1/10: Trækker mod sydsydvest til det allerøstligste Marokko ca. 350 km syd for Middelhavet

21. september 2009
Mathilde:
17/9: Krydser grænsen mellem Algeriet og Mali
18-21/9: Passerer Mali og krydser grænsen til Mauretanien, hvor den nu opholder sig i den allersydligste del.

Michael:
16-17/9: Trækker mod sydøst gennem Algeriet
18/9: Krydser grænsen til Mali og trækker mod sydvest
19-21/9: Krydser grænsen til Mauretanien, hvor den nu opholder sig i den allersydligste del

Iben:
16-20/9: Opholder sig i det østlige af Spanien, senest registreret nær Valencia

17. september 2009
Mathilde:
12-15/9 – træk gennem det østlige Marokko til det sydlige Algeriet

Michael:
12-15/9 –Efter ophold i det centrale Marokko, træk til det vestlige Algeriet

Iben:
11-14/9 Trækkende fra Luxembourg, igennem det østlige Frankrig til Barcelona-området

10. september 2009
Mathilde, der var den første af de tre fugle, der forlod yngleområdet har taget et længerevarende ophold i Marokko:
1-8/9: Ophold nær Atlas-bjergene i det østlige Marokko
9-10/9 Måske på vej videre sydover, men stadig i Marokko

Michael er aktivt trækkende i denne tid:
7/9: Bordeaux Sydvestfrankrig
8/9: Madrid, Spanien
9/9: Cordoba, sydlige Spanien

Iben var den sidste fugl, der forlod yngleområdet, men er nu i færd med trækket:
3-7/9: ophold midt i Tyskland
9-10: træk mod sydvest: Frankfurt, Tyskland – Luxembourg

1. september 2009
Mathilde var den første der forlod yngleområdet. Fuglen er trukket mod sydvest – 17/8: midtvestlige del af Tyskland, 22/8: nær Paris, 26/8: Pyrenæerne, 27/8: nær Madrid, 29/8 Gibraltar og opholder sig nu i det nordlige Marokko.

Michael opholdt sig nær yngleområdet frem til og med den 23/8, hvorefter den bl.a. er registreret: 26/8: Tyskland 300 km syd for grænsen, 31/8: sydøstlige Belgien

Iben opholdt i yngleområdet til og med 28/8 og er den 30/8 set nær Elben og må formodes at have påbegyndt trækket.