Reder i dyrkede marker

Redeplacering i dyrkede marker er af nyere dato – mens dette kun undtagelsesvis forekom før 1987. Nu yngler de fleste par i Danmark i dyrkede afgrøder. Den samme udvikling har fundet sted overalt i Vesteuropa. Da høsten af vinterafgrøderne ofte påbegyndes før Hedehøgenes unger er flyvefærdige, betyder det at en betydelig del af kuldene hvert år er i fare for at gå til under høstarbejdet.

 

Mejetærskeren er standset foran Hedehøgs rede, hvor der endnu er en uge til at ungerne kan baske væk. Foto og copyrigth: Lars Maltha.

Beskyttelse i praksis

Det kræver en målrettet indsats at lokalisere reder i afgrøder inden høst. Dernæst skal ejeren kontaktes og reden skal afmærkes, så høstmaskinerne kan køre uden om reden. Der skal efterlades et så stort stykke afgrøde uden om reden, at ungerne både kan finde ly for solen og læ for blæsten. Dog vil prædation af ræven ofte være et problem i mindre uhøstede pletter, afhængigt af hvor længe de ligger. Derfor kan en rævesikker indhegning af reden være nødvendig, når marken er høstet.

Rævesikker indhegning

Farvemærkning

Aflæsninger af farvemærkede Hedehøge
Unger af Hedehøg der kontrolleres i forbindelse med beskyttelse af reder bliver ringmærket samt forsynet med en farvering. Dansk mærkede unger har en blå farvering med hvid inskription på højre ben. Koderne består af to bogstaver, hvor det første er A eller C. På venstre ben er der en aluminiumsring med koden 5R01**. 
I Holland er der siden 1999 mærket Hedehøge med gule ringe og sort inskription. I Niedersachsen med røde (siden 2004) eller grønne ringe (siden 2003) og hvid inskription. I Polen mærkes fra 2005 fugle med orange ringe og sort inskription. 
Det betyder at blot en konstatering af en ringfarve kan være en værdifuld oplysning om en hedehøg fra ynglepladser uden for landets grænser. 
Hold derfor godt øje med hedehøg. Det vil ofte være muligt at aflæse en hedehøg når den sidder på en pæl, eller måske efterfølgende på et digitalfotografi af høj opløsning.

Farvemærket unge med koden "AA". Den ældste af 4 unger i mærket i Ballummarsken 10. juli 2005.

Formål med ringmærkning

Formålet med farvemækrning af hedehøg er at indsamle viden om arten for bedre at kunne beskytte den. Hidtil har mærkning med metalringe kun givet ganske få oplysninger om danske ynglefugle. Farvemærkning med individuelle koder gør det muligt at få oplysninger om hvor langt omkring unger fra danske reder senere spredes som ynglefugle. En enkelt hollandsk mærket fugl blev således genfundet dræbt i Slesvig-Holsten tæt på den danske grænse.