Danmarks ørne skal tælles i weekenden den 23.-24. januar 2016

I lighed med de foregående ti år arrangerer Projekt Ørn en optælling af landets overvintrende ørne. Hermed opfordres du til at deltage og besøge velegnede områder for overvintrende ørne i weekenden den 23. og 24. januar 2016. Over hele landet skal ørnene tælles, og alle observationer af ørne og andre rovfugle skal registreres og indtastes i DOFbasen.

Lennart Pedersen indførte i 2006 den årlige vintertælling af overvintrende ørne i Danmark, og den nye leder af Projekt Ørn, Kim Skelmose, vil i samarbejde med DOF's artskoordinator for havørn, Erik Ehmsen, forsøge at fortsætte traditionen.

Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at alle, der har interesse i de store vingefang, deltager i optællingen 2016.

Flere hundrede ornitologer plejer at deltage i den årlige tælling af ørne og andre rovfugle. Det er ikke nødvendigt med tilmelding; observationer af ørne skal blot indtastes i DOFbasen med så præcis lokalitetsangivelse som muligt. Alle er velkomne til at deltage, og der er ingen tilmelding. Er du ikke bruger af DOFbasen, så kan du sende dine observationer på mail til projektleder for Projekt Ørn, Kim Skelmose. Se mailadressen i boksen til højre her på siden. 

Husk også gerne at angive tidspunkt for optællingen.

Hvis vi får en hård vinter, vil de fleste ørne samles omkring våger i søer og på havet. Hvis vinteren er mild, kan man finde dem overalt ved åer, søer og kyster.

2015 var endnu et godt år for de ørne, der yngler her i landet. Den samlede bestand af havørne blev talt til 71 par med rede, hvilket resulterede i, at hele 96 unger kom på vingerne.

Yngleparrene er allerede nu i nærheden af deres redeområder, så det er vigtigt at undgå færdsel, som eventuelt kan forstyrre etableringen af et nyt ørnepar.

Godt vejr i weekenden den 23.-24. januar er afgørende for, at vi får talt alle ørnene denne vinter. Sidste vinters tælling resulterede i 342 havørne og 6 kongeørne.

Resultaterne

Efter weekendens optælling opfordrer vi til, at resultatet hurtigst muligt indtastes i DOFbasen.

Vi vil meget gerne have en nøjagtig lokalitet på observationen, og du må meget gerne tilføje noter om fuglens alder og adfærd.

Bearbejdningen af oplysningerne bliver foretaget umiddelbart efter optællingen, og selve resultatet af ørnetællingen offentliggøres på DOF’s hjemmeside.