Udskriv

Om efteråret flyver mange fugle til deres vinterkvarter i de varme lande. Fuglene kaldes trækfugle.

Fuglene lever af insekter, som de ikke kan fange om vinteren her i Danmark. Så de risikere at dø af sult hvis ikke de flyver til varmere steder.

Trækfuglene flyver mange tusinde kilometer om efteråret og igen om foråret når de flyver tilbage til Danmark.  

Her kan du se en flok hjejler, som er på træk til Vest- og Sydeuropas kyster, og til Middelhavet for at overvintre. 


Foto: Albert Steen-Hansen