Fuglekiggere bruger sjove ord og seje udtryk til at fortælle andre om fugle de har set. Her har du en liste med nogen af dem. 

Acro – gruppering af Acrocephalus slægten (rørsangere), der også minder meget om hinanden.

Adult – en voksen fugl, en fugl som er fuldt udfarvet og som har fældet ungfugledragten.

Badetrane – kælenavn for skarv, fordi den på afstand kan forveksles med en trane.

Birde – engelsk ord som betyder fuglekigger.

Birder – engelsk ord for fuglekigger.

Birdrace – konkurrence hvor det gælder om at se flest fuglearter.

Blocker- en fugl som meget få har nået at se. (Og som typisk kun har været i landet kortvarigt og blot ganske få gange).

Brunelle – kælenavn vor jernspurv, det kommer fra dens latinske navn.

Chumme – at kaste ildelugtende fiskeaffald i vandet for at tiltrække havfugle.

Danmarksliste – liste over de fuglearter du har set i Danmark.

Dippe – engelsk ord for at rejse lanf for at se en sjælden fugl og så ikke se den.

Dipper – engelsk ord for en person, som har ’dippet’, altså misset en sjælden fugl.

Dk’er – en fugleart du har set i Danmark.

Fejlobs – fejlbestemmelse af en fugl.

Felten – naturen.

Fouragerer – at lede efter føde.

Fuglestation – bygning, skurvogn, forening med mennesker som kigger på fugle.

Gråsenollike – kælenavn for gråspurv.

Hit – en sjælden fugl.

Hul – en almindelig art som du ikke har set i Danmark.

Hybrid – en krydsning mellem to fuglearter.

’Hvad har du haft’– hvad har du set.

Immature – fjerdragter som en fugl har mellem den juvenile og den adulte.

Juvenil – en juvenil fugl er i den første fjerdragt som den har. Den beholdes typisk i 6-12 måneder.

Kalenderår (K)  når fugle aldersbestemmes bruges dette system, i fuglens første leveår kaldes den for 1K, altså fra sommer til nytår, herefter bliver den 2K indtil næste nytår osv.

Kratlusker – leder efter småfugle i skov og krat.

Kryds – har du set en ny fugleart er det et kryds for dig.

Lifer – første gang man ser en bestemt fugleart i ens liv (life) kan man sige, at det er en ’lifer’

Mega   en meget meget sjælden fugl.

Obs – en observation.

Phyller  hele gruppen af Phylloscopus (løvsangere), der stort set ligner hinanden allesammen.

Sibber   en sibirisk art.

Pishing – kraftig lyd lavet med munden, lyder som luften der siver ud af en ballon, bruges til at tiltrække småfugle, mest effektive på nordamerikanske sangere.

Prikobs – en fugl som ses meget langt væk.

Pullus – dununge, fuglenes første dragt består af dun.

Pølsevognsgrib – kælenavn for tamdue/klippedue.

Rastende – typisk betegnelse for hvileperioder under træk.

Skop – teleskop, kraftig kikkert på stativ.

Skulker – en fugl som gemmer sig og derfor er svær at se.

Sp. – forkortelse for det engelske ord ’species’, der betyder ’art’.

Ssp. – forkortelse for det engelske ord ’subspecies’, som betyder ’underarter’.

Subhit – en fugl, der er sjælden, men ikke nok til at blive kaldt et ’hit’.

Tigerdyr – kælenavn for fuglekongesanger, fordi arten har issestribe, øjenbrynstribe og vingebånd – mange striber som en tiger.

Twitcher – en engelsk udtryk for en fuglekigger, der er villig til at rejse langt for at se en sjælden fugl.

Yank  en nordamerikansk art, der altid vil være en sjælden fugl i Danmark.

Ædelart – hvis man selv finder og bestemmer en fugleart.

Årsart – fugleart man har set i år i Danmark.