Udskriv

På denne side vises et udsnit af de steder, hvor resultaterne fra punkttællingsprogrammet er præsenteret eller anvendt.


Nyhedshistorier

02-07-2015: 6 ud af 10 stære er forsvundet fra Danmark
01-07-2015: Hør den lille stær - er den 'åh, så fornøjet'?
19-12-2014: Mildere klima gør trækfugle til standfugle
12-09-2014: Danmarks skarver gik frem i 2014
07-06-2014: Klyden er gået tilbage som dansk ynglefugl
06-05-2014: Ny årsrapport fra DOF's Punkttællingsprogram
05-03-2014: Danmarks bestand af sanglærker mere end halveret
16-01-2014: Samarbejde skaber bedre status for Danmarks fugle
18-12-2013: En mild vinter vil betyde flere overvintrende vandfugle

17-12-2012: Vinterfuglene skal tælles fra Gedser til Skagen
26-04-2012: I år skal der sættes tal på Danmarks rørhøge
27-06-2011: Skovspurven går frem, stæren er på retur
27-05-2011: Krise i koret af nattergale
27-05-2011: Trækfugle meget forsinkede
10-03-2011: Forår med færre stære
05-01-2011: Gærdesmutten er smuttet
28-12-2010: Danmarks vinterfugle skal tælles fra 4.000 punkter
23-09-2010: Danmarks hættemåger hænger med næbbet
06-08-2010: Duehøgen har det svært i Danmark
02-03-2010: Lærker lister ind i landet med foråret
02-02-2010: Drosler til træf ved danskernes foderbræt
26-01-2010: Kvækerfinker på kost i rekordstore antal
16-12-2009: Danske fugle vintertælles fra 4.000 punkter i hele landet
04-02-2009: Viben på vild nedtur i landbrugslandet
08-01-2009: Flere danske, men færre svenske krager
23-01-2008: Sumpmejsen har en superhukommelse
10-10-2007: De blågule invaderer os
18-12-2006: Danske vinterfugle skal tælles
10-04-2006: Grønspætten er gået voldsomt tilbage
14-03-2006: Invasion af finker fra Skandinaviens birkeskove
17-08-2005: Agerhønen er på Herrens mark
11-07-2005: Brakmarker giver boom af bomlærker
20-06-2005: Hættemågens trivsel halter
20-06-2005: Livet på landet levner ringe fugls føde
21-04-2005: Godt at være gransanger
09-03-2005: Danmarks bestand af stære halveret
 


Artikler og udgivelser som refererer til punkttællingerne


Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2009. Arter 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr 713

Saino, N., Ambrosini, R., Rubolini, D., von Hardenberg, J., Provenzale, A., Hüppop, K., Hüppop, O., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Rainio, K., Romano, M. & Sokolov, L. 2011. Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. Proceeding of the Royal Society – Biological Sciences 278(1707): 835-842

Ejrnæs, R., Wiberg-Larsen, P., Holm, T. E., Josefson, A., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L. W., Winding, A., Termansen, M., Hansen, M. D. D., Søndergaard, M., Hansen, A. S., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Krogh, P. H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G. 2011: Danmarks biodiversitet 2010 –status udvikling og trusler. Danmarks Miljøundesøgelser. Appendiks – Faglig rapport DMU nr 815

Meltofte, H. 2010. Fiskehejrens fremgang og fænologi I Vestjylland I 1900-tallet. Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift 104(1): 22-25

Christensen, T. K., Lassen, P. & Elmeros, M. 2012. High exposure rates of anticoagulant rodenticides in predatory bird species in intensively managed landscapes in Denmark. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63(3): 437-444

Nielsen, R. D. 2008. Impacts of predation on the hatching success of Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in relation to Red Fox (Vulpes vulpes) density. Master thesis –University of Aarhus, Roende

Söderquist, P., Gunnarsson, G. & Elmberg, J. 2012. Longevity and migration distance differ between wild and hand-reared mallards Anas platyrhynchos in Northern Europe. European Journal of Wildlife Research DOI 10.1007/s10344-012-0660-0

Kuresoo, A., Pehlak, H. & Nellis, R. 2011. Population trends of common birds in Estonia in 1983-2010. Estonian Journal of Ecology 60(2): 88-110

Jensen, R. A., Sunde, P. & Nachman, G. 2012. Predicting the distribution of Tawny Owl (Strix aluco) at the scale of individual territories in Denmark. Journal of Onithology 153(3): 677-689

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A. Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. A. 2008. State of Biodiversity in the Nordic Countries – An assessment of progress towards achiviens the target of halting biodiversity loss by 2010. Nordic Council, Copenhagen

Thorup, O. & Laursen, K. 2008. Status of breeding Oystercatcher Haematopus ostralegus, Lapwing Vanellus vanellus, Black-tailed Godwit Limosa limosa, and Redshank Tringa totanus in the Danish Wadden Sea in 2006. Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift 102(2): 255-267

Lundsgaard, R., Nygaard, T., Pedersen, A. H. & Holmstrup, G (red.). 2013. Sådan ligger landet… tal om landbruget 2012. Danmarks Naturfredningsforening

Noer, H., Asferg, T., Clausen, P., Olesen, C.R., Bregnballe, T., Laursen, K., Kahlert, J., Teilmann, J., Christensen, T.K. & Haugaard, L. 2009. Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr 742

Gregory, R. D. & van Strien, A. 2010. Wild bird indicators: Using composite population trends of birds as measures of environmental health. Ornithological Science 9(1): 3-22