Udskriv

- Du er vigtig for Danmarks fugle!

Som kvadratansvarlig skal du sikre og koordinere, at et eller flere kvadrater på 5 x 5 km bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle arter og undersøgelsestyper, herunder de såkaldte TimeTælleTure, samt kortlægning af 18 udvalgte arter. Desuden vil du få ansvar for kvalitetssikring af de registrerede observationer fra dit kvadrat i DOFbasen.

Hvis du ønsker det, kan du påtage dig kvadratansvar for flere kvadrater. Det er også muligt at være to kvadratansvarlige per kvadrat. Her vil det være oplagt at aftale, hvilke(n)funktion(er) de to kvadratansvarlige har for kvadratet. Én kan f.eks. tage sig af nataktive ynglefugle og TimeTælleTure (mhp. tæthedsanalyse), og en anden kan være specialiseret i ynglende rovfugle.

Lokalafdelingerne opfordres til at etablere følordninger, hvor f.eks. de kvadratansvarlige påtager sig at oplære mindre øvede deltagere i at dække et kvadrat.

Forudsætninger for at være kvadratansvarlig: Grundlæggende kendskab til Danmarks ynglefugle og mulighed for at indrapportere observationer elektronisk. Desuden anbefales kendskab til det valgte kvadrat og gerne tidligere aktivitet i kvadratet.

Du kan tilmelde dig som kvadratansvarlig på DOFbasen under fanebladet Atlas (kræver at du er oprettet som bruger), hvor det også er muligt at indtaste, hvilke(t) kvadrat(er), du vil være ansvarlig for, samt læse mere om rollen som kvadratansvarlig.


Foto: Helge Røjle Christensen  ©