Udskriv

Atlas III's formål er at levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren. Resultater vil blive sammenlignet med arternes udbredelse i 1970'erne og 1990'erne og blandt andet vise arternes udviklingstendenser.

Projektet gik i gang den 1. marts 2014 og løber over fire år. Her på siden kan du blandt andet læse om feltundersøgelserne, finde viden om kvalitetssikring af data og projektets fire stadier.