Udskriv

Denne undersøgelse går ud på at kortlægge, hvilke arter, der yngler hvor i landet.

Dette gøres ved at registrere alle observerede ynglende arter, med tilhørende adfærdstype, f.eks. rugende eller syngende. Undersøgelsen gik i gang den 1. marts 2014 og løber over fire år.

En vejledning til undersøgelsen findes her (under Generelt).

Undersøgelsen danner ligesom i de to tidligere danske fugleatlas rammen for DOF's nye fugleatlas (Atlas III).


Foto: Resultater fra udbredelsesundersøgelsen i 1990'erne.