Foto: Pungmejse af John Larsen ©

Denne undersøgelse går ud på at beregne de totale bestandstal for 18 fåtallige ynglende fuglearter.

Dette gøres ved at optælle alle ynglepar af de 18 udvalgte arter i hele landet, fra den 1. marts 2014 og fire år frem.

De 18 arter er udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, og artslisten med artskoordinatorer er følgende:

Rørdrum - Lars Grøn. larsnaturfoto(a)gmail.com
Krikand - Uffe Damm Andersen. bsdamm(a)gmail.com
Engsnarre - Vakant
Trane - Sten Nielsen. stendof(a)gmail.com
Lille præstekrave - Asbjørn Jensen. vestergade24(a)webspeed.dk
Svaleklire - Erik Groth-Andersen groth25(a)hotmail.com
Turteldue - Jesper Tofft jt(a)ravnhoj.dk
Natravn - Ole F Jensen ofj(a)ofj.dk
Isfugl - Klaus Dichmann dichmann(a)tytoalba.dk
Vendehals - Egon Østergaard Egon.Ostergaard(a)dof.dk
Sortspætte - Hans Christensen ssphanc(a)yahoo.dk
Lille flagspætte - Per Ekberg perekberg1(a)gmail.com
Bjergvipstjert - Anders Horsten anders_horsten(a)hotmail.com & Esben Sloth Andersen esa(a)business.aau.dk
Sortstrubet bynkefugl - Bent Jakobsen bentjakobsen6(a)gmail.com & Henrik Knudsen nordsanger(a)gmail.com
Rødtoppet fuglekonge - Iben Hove Sørensen ibenhs(a)yahoo.com
Pungmejse - Erik Mandrup emja(a)orbicon.dk
Gulirisk - Michael Grell migre(a)nst.dk
Karmindompap - Sune Riis Sørensen srs(a)aqua.dtu.dk

Artsvejledninger kan findes her (under De 18 arter).