Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale i populationsbiologi, og har de sidste tre år, som en del af min ph.d. (udført hos DMU, nu Institut for Bioscience, Aarhus Universitet), beskæftiget mig med ynglende havfugle (Alk, Almindelig lomvie og Polar lomvie) i Sydvestgrønland. Min forskning gik ud på at få en mere detaljeret viden om, hvordan havfuglene udnytter det marine miljø. Dette blev blandt andet gjort ved at kortlægge fødesøgningsområderne for de tre arter, samt undersøge deres trækruter og overvintringsområder.

Jeg er helt vild med at arbejde med havfugle i Arktis, men har også en forkærlighed for varmere himmelstrøg idet jeg tidligere har arbejdet på Mauritius hvor jeg var involveret i bevaringen af den Lyserøde Due Columba mayeri og bevaringen af Echo Parakitten Psittacula echo. Jeg har også i samarbejde med Mauritian Wildlife Foundation arbejdet med den truede Paradise Flycatcher Terpsiphone bourbonnensis desolata i udarbejdelsen af mit bachelorprojekt og den invasive Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus i udarbejdelsen af mit speciale.

Jeg er i 2012 blevet medlem af Videnskabeligt Udvalg (VU).