Jeg fik fugle- og naturinteressen fra mine forældre, der i 1934-37 boede på Tipperne, hvor min far var jagtbetjent, og jeg var så heldig at vokse op i et spændende midtjysk hedeplantageområde med ynglende vendehals, hedelærke, skovsneppe og grønspætte i baghaven. Erkendelsen af at fugle er forskellige og en konstant kilde til overraskelser kom hurtigt, og i 1965 blev jeg medlem af DOF. Siden biolog med speciale i fire vadefuglearters ynglebiologi på Tipperne (1978). Fra 1968 og 1970’erne var jeg aktiv i forskellige dele af DOF, operation Tringa, Atlas-projektet og studentermedhjælper i foreningen og for Fugleværnsfonden samt HB. 

Fra 1979 - 1999 arbejdede jeg i Miljøministeriets styrelser. Tidsånden var den gang med fugle- og naturbeskyttelsen, og arbejdsopgaverne omfattede bl.a. udpegning af EF-Fuglebeskyttelsesområderne (1981), anlæg af Saltvandssøen, Marginaljordsstrategien (1986) og den aktive naturforvaltningsindsats i 1990’erne, hvor jeg særligt var involveret i vådområde-indsatsen – Højby Sø, Solbjerg Engsø, Geddal Strandenge mm.

Desuden involveret i forskellige af de internationale konventioner ogi  det internationale arbejde, som den gang blev prioriteret af Miljøministeriet. Fra 1999-2003 boede jeg på Borneo, hvor jeg har arbejdet med bevaring af regnskovsområdet Maliau Basin (tilbage igen her i 2013). I 2004 – 2013 har jeg dels arbejdet i Miljøministeriets styrelser og senest for Nordisk Ministerråd med nordiske natur- og klimaopgaver.  Har gennem mange år været medlem af en række udenlandske foreninger – bl.a. BTO, BOU, DOG, AOU og Wader Study Group. Håber nu at få mere tid til fuglene…