Udskriv

En landsdækkende uglegruppe blev i sommerens løb etableret, hvor alle vores 7 hjemhørende uglearter vil være repræsenteret.

Gruppens arbejdsområde vil være undersøgelser af arter og lokale bestande (Censusundersøgelser), ringmærkning (efter godkendelse fra Zoologisk Museum), opsætning af redekasser, biotop- og fødeundersøgelser samt foredrag i bl.a. DOF’s lokalafdelinger.

Har du spørgsmål eller kommentarer til uglegruppen er du velkommen til at kontakte undertegnede eller et af medlemmerne i styringsgruppen.

op sloerugler klaus dichmann
Slørugler foran kassen. Foto: Klaus Dichmann