DOF har nedsat en styregruppe, som har til formål at igangsætte og koordinere aktiviteter om ugler blandt DOF's medlemmer og lokalafdelinger.

Styregruppens medlemmer er:

* Sten Nielsen
* Andreas Winding
* Mette Hesselholt Henne Hansen
* Lene Smith (Sekretær for styregruppen)