Uglernes 2020 ifølge Dofbasen

21/12 2020

Af de i alt 11 arter ugler, der nogensinde er truffet i Danmark, er der i 2020 registreret 8 ifølge Dofbasen. Der er i skrivende stund 10 dage tilbage af året til at finde nr. 9, og vi har, som alle ved, ikke meget andet at give os til.

Natugle og skovhornugle er som vanligt de geografisk mest udbredte, se fx kort over registreringer af natugle i 2020 her:
Natugleobservationer
og skovhornugle i 2020 her:
Skovhornugleobservationer

Bemærk, at natugle helt mangler på Bornholm, men den er de senere år blevet relativt almindelig i Vestjylland. Mosehornugle ses også i hele landet, og ”ses” er jo det helt rigtige ord at anvende her, eftersom arten som bekendt er relativt aktiv i dagtimerne. Lidt under 1.000 observationer er det blevet til i år af denne fine art.

Slørugle kan blive den næste til reelt at kunne findes over hele landet. Der har igen i år været drypvise registreringer rundt på øerne, naturligvis i tillæg til de mange fund i hele Jylland. En målrettet eftersøgning på øerne ville formentlig resultere i en del flere fund. Slørugle er helt modsat mosehornugle så absolut ikke en ugle, man bare lige ser.

Kirkeugle og perleugle er i dag begge sjældne ynglefugle herhjemme, kirkeugle med knap eller omtrent 15 mere eller mindre succesfulde par i Jylland, mens perleugle er registreret på 4 lokaliteter i Dofbasen i år, heraf en enkelt på Bornholm og resten i det jyske, ligesom alle indtastninger af kirkeugle. Vores største ugleart, stor hornugle, er også udelukkende at finde i Jylland, hvor den dog nærmest kan findes overalt. Omtrent 250 observationer er der indtastet i år.

Årets eneste SU-art blandt uglerne har ikke overraskende været høgeugle, idet der jo allerede i slutningen af 2019 var flere forekomster på Sjælland. 9 lokaliteter på Sjælland har haft besøg af denne smukke ugle, mens der er indtastet en enkelt andenhåndsoplysning fra Bornholm. At vi så skulle opleve, at 2 af uglerne rent faktisk gjorde yngleforsøg, var naturligvis ret overraskende, og det skabte mindre overraskende en del postyr, men det er der skrevet rigeligt om.

Og 2021? Tjah, der går næppe mange dage af det nye år, før indtastninger af de første 5-6 arter dukker op i Dofbasen, da flere synger aktivt i januar. Vi må skynde os ud, så snart vejret er til det; næste års sammenfatning skulle jo nødigt indeholde færre ugler. Sæt i gang!

 

Johannes Bang fortæller om sine oplevelser med natugler

7/12 2020

Usædvanlige jagtmetoder hos natuglen.

Jeg er vokset op i Glostrup, som dengang havde karakter af en landsby. Skolen lå lige overfor kirkegården og præstegårdshaven, hvor der var et par natugler.

Da jeg en novemberaften gik forbi skolen på vej hjem, hørte jeg en metallisk lyd, som jeg ikke kunne identificere.

Jeg kikkede nøje efter, hvad det kunne være? Det viste sig at være en natugle, som hoppede på et ben i tagrenden på skolen, mens den med det andet ben afsøgte hulrummet under  tagstenene for at fange gråspurve.

En anden aften sad den på gadelampen, hvor der sværmede en masse natsommerfugle tiltrukket af lyset.
Den gang var der meget får gadelamper, men mange insekter. Så uglen forstår at benytte alle de muligheder, der findes for at skaffe sig føden.

Kan natugleunger dø af sult, selv om der er mad nok?

Ja, det kan de.

Jeg klatrede op for at mærke ugleunger i en uglekasse, hvor var nogle små unger, som jeg ikke kunne mærke. Jeg så lidt på dem og besluttede at efterse kassen 14 dage senere, når ugleungerne havde den rette størrelse. Da jeg kom der op efter de 14 dage, lå der 2 døde ugleunger og 40 mus samt 2 fugle, så min første reaktion var. De kan i hvert fald ikke være døde af sult, men det var de.

Hunnen som ruger æggene ud og passer ungerne, indtil det bliver nødvendigt, at hun også hjælper med til at skaffe mad.

Mens ungerne er små parterer hun byttet, som hannen bringer. Hannen er skaffedyr, og det kan der ikke lavesom på, selvom hunnen dør. Så han bliver ved med at komme med føde, indtil ungerne dør af sult. Han kan ikke ændre på den arbejdsdeling, der ligger fast.

 


Vinterferien 2021 står i perleuglens tegn

16/11 2020

Vinterferie! Hvad skal tiden dog gå med? Mange hygger nok blot herhjemme i Danmark i 2021, men det går naturligvis ikke, så ud af (ferie-)huset - vi skal ud for at lytte. Vi laver nemlig ferieugen om til PERLEUGEN, og vi håber, at alle har lyst til at deltage i kortlægningen af danske perleugler.

De senere år er arten fundet i flere relativt (vest-)kystnære plantager, men de er som bekendt også fundet i flere større nåletræsplantager midt i det jyske, mens Bornholm i mange år var det eneste ynglested i landet. På gode, stille aftener kan en syngende perleugle fint høres på over en kilometers afstand. Sidder der mon en eller flere på Sjælland og venter på at blive opdaget?

Vi opfordrer alle til at taste alle fund i Dofbasen og meget gerne med mere eller mindre præcis georeference. Vær opmærksom på, om der er tale om privat eller offentlig skov, både i forhold til adgangsforhold og eventuelt i forhold til offentliggørelse af fugle, der måske kun kan høres fra steder, man i netop denne forbindelse har fået lov til at være. Vi håber "natuglivis", at man også registrerer alle øvrige arter, man måtte støde på.

Rigtig god fornøjelse.