Udskriv

I årene 1975-78 var vi flere der uafhængigt af hinanden begyndte at arbejde seriøst med storkene i Danmark. Tommy Dybbro indsamlede optællingsdata om storkene for Zoologisk Museum og fra 1975 var Hans Skov Tommys forlængede arm i dette arbejde. 
Fra 1976 begyndte Hans Skov at istandsætte gamle forfaldne storkereder og opsætte nye, og aflæsning af storkeringe blev føjet til fra 1978. I april 1978 fik Inger Bruun, Fovslet ved Kolding, den første stork i pleje og dermed var Storkeplejestationen grundlagt.

Inspireret af tyskernes Storkegruppe, blev i oktober 1978 en dansk Storkegruppe dannet med rod i Dansk Ornitologisk Forening. Gruppen, der altid har været en arbejdsgruppe - typisk bestående af 5-6 aktive medlemmer har haft følgende opgaver: