Udskriv

Nedenfor kan du læse de vigtigste nyheder om rovfuglebestanden og rovfuglegruppens arbejde:

 
Hvepsevåge. Foto: Per Ekberg

December 2015

Vi har i rovfuglegruppen søgt efter nye medlemmer, som kunne have interesse i at udføre et stykke arbejde i forbindelse med beskyttelsen af Danmarks ynglende rovfugle. Sekretær Per Ekberg har sendt en forespørgsel og opfordring ud til alle lokalafdelingernes formænd. Dog har de kun givet nogle enkelte henvendelser. 

Rovfuglegruppen er meget interesseret i henvendelser fra medlemmer som har lyst til at påtage sig et såkaldt Censusområde, hvor de ynglende rovfugle optælles og følges i løbet af en årrække, således at bestandene kan kortlægges og nødvendige beskyttelses tiltag kan sættes i gang i fællesskab med de enkelte lodsejere.

Rovfuglegruppens medlemmer vil naturligvis være vejledende og behjælpelige ved problemer, så den enkelte optæller ikke lades alene.