Udskriv

FSUlogo

Strategier og planer

Handleplan for strategi 2019 – 2024.

Strategi for fuglestationer i Danmark 2019-24.

Dansk Ornitologisk Forening. Fuglestationsstrategi 2015-2018.

 

Kommissorium m.m.

Kommissorium for Dansk Ornitologisk Forenings Fuglestationsudvalg

Forretningsorden for DOF's Fuglestationsudvalg