DOF er ved at gennemføre visioner om, at de tre A-fuglestationer Blåvand, Gedser og Skagen skal stå som markante fyrtårne for DOF’s forskning og formidling om fugletræk. Med DOF’s store satsning med etableringen af Skagen Fuglestation, er mulighederne for gensidigt udbytte af samarbejdet fuglestationerne imellem blevet endnu større. Samtidig er hovedbestyrelsens behov for råd og styring blevet større inden for fuglestationsområdet. Efter at have ligget lidt stille en periode, blev DOF’s Fuglestationsudvalg derfor genoplivet i oktober 2015. Denne rapport omhandler udvalgets arbejde fra da til nu.  

Aktiviteter og resultater i 2016

Et styrket Fuglestationsudvalg

Det nye udvalg er sammensat af repræsentanter for Blåvand, Gedser og Skagen Fuglestation, for Videnskabeligt Udvalg, Feltornitologisk Udvalg, DOF’s Naturafdeling og hovedbestyrelsen. Udvalget er dermed bemandet, så det både kan varetage de rådgivningsmæssige opgaver over for hovedbestyrelsen og de koordinerende og udførende opgaver over for fuglestationerne. Se ”Udvalgets mellemmer”.

Møder og anden kommunikation

Der er afholdt to møder i perioden. Se ”Referater og andre dokumenter”.
Til den løbende kommunikation anvender udvalget bl.a. en nyetableret lukket Facebook gruppe.

Etablering af nye hjemmesider

På mødet i oktober 2015 i Blåvand præsenterede Fuglenes Hus en fælles skabelon for de tre fuglestationers hjemmesider. De tre fuglestationer har hver for sig vedtaget at anvende denne. Se www.blåvandfuglestation.dk og www.gedserfuglestation.dk Skagen Fuglestation er i gang med at etablere sin.

Etablering og formalisering af støttegrupper

Det er ringmærkernes og observatørers arbejde, som oftest omtales, men uden frivillige støttegrupper ville fuglestationerne ikke fungere. FSU har ønsket at formalisere og synliggøre dette arbejde. Ved Blåvand Fuglestation har man etableret Blåvand Fuglestations Venner, som både bidrager med praktisk arbejde og økonomisk støtte. Skagen Fuglestation har etableret SkafVen (Skagen Fuglestations Venner), som har et tilsvarende formål. Ved Gedser Fuglestation har man en uformel, men også aktiv støttegruppe, som hjælpe med til praktisk arbejde. 

Revision af information om fuglestationer på dof.dk

Vi har omskrevet og opdateret informationer om fuglestationer på dof.dk. Informationerne er desuden blevet mere synlig via en boks med link direkte på dof.dk’s forside. 

Planer for 2017

I 2017 vil Fuglestationsudvalget bl.a. fokusere på:

  • At understøtte etableringen af Skagen Fuglestation.
  • At få genbrugt nye formidlingsmaterialer og værktøjer etableret i Skagen på Blåvand og Gedser Fuglestation.
  • At søge sammenkobling af nye informationsplatforme på de tre fuglestationer.