Til forsiden
 
Til forsiden

Nyttige lister og vejledninger for projektdeltagerne

Her kan en række nyttige lister findes samt vejledninger til optællinger og anvendelse af de forskellige IT-værktøjer, der indgår i projektet.

Lister:
- Lokalitetsliste og lokalitetsansvarlige (xls) - senest opdateret 07-08-2012
- Lokaliteternes IBA-kvalifikationsgrundlag og øvrige fokusarter (xls) - senest opdateret 08-08-2012
- Truede og sjældne ynglefugle dækket af projektet på landsplan (html)
- "1 %-grænseværdier" og vejledende optællingstidspunkter for rastende vandfugle (xls) - opdateret 2012
- Arter omfattet af EU fugledirektivets liste 1 (xls)
- Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområderne ifølge Skov- og Naturstyrelsen (doc)
- Danmarks officielle rødliste
- Danmarks officielle gulliste
- Integrering af DATSY i Caretakerprojektet, inklusiv ny DATSY-artsliste

Vejledninger:
- DOF's Naturpolitik i Praksis - en elektronisk ståbi for kommunale ambassadører (pdf)
- Redigering af artshjemmesiderne (doc)
- Redigeringsvejledning til lokalitetssiderne (doc)
- Redigering af billeder til hjemmesiderne (doc)
- Vejledning til rapportering af ynglefugle i DOFbasen (doc)
- Vejledning til rapportering af IBA-rastefugle i DOFbasen (pdf)
- Optællingskalender for udvalgte ynglefuglearter (pdf)
- Moniteringsvejledninger for truede og sjældne ynglefugle (html)
Alle optællingsvejledninger (html)
   - Alle ynglefugleoptællingsvejledninger (html)
   - Alle rastefugleoptællingsvejledninger (html)
- Vejledning for artscaretakere i udtræk af følsomme ynglefugledata fra DOFbasen (pdf)
- Lokalitetsmanualer (html)
- Caretakerprojektets mailgruppe (html)

Links:
- Om regler for færdsel i naturen
- BirdLife Internationals side om danske IBA's
- Friluftskortet

DOF- Vesterbrogade 140 - 1620 København V - Tlf. 3328 3800 - E-mail: dof@dof.dk © 2004-2011