Maribosøerne - bustur

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 21. APRIL 2018
 KL. 08:00
 Heldagstur

Vi besøger nogle af områdets bedste og smukkeste lokaliteter. Specielt Røgbølle Sø og Søndersø er interessante. Det er her, de fastboende havørne holder til. I løbet af dagen har vi chancer for at se et stort udvalg af andefugle bl.a. rødhovedet and, atlingand og knarand, vadefugle, småfugle og rovfugle på andre gode lokaliteter som f.eks Fladet, Kalø Grå og Majbølle slambassin.

TILMELDING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden : http://www.doftravel.dk/bustur-maribos%C3%B8erne-l%C3%B8rdag-21-april

 

Pris kr. 290 for voksne og kr. 240 for unge under 13 år. TURLEDER Arne Volf, ()

KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 8.