Tangetræf

Feltornitologisk Udvalg, Lemvig Kommune
FREDAG 3. AUGUST 2018
 
 Fugletur

Vi gentager succesen med at udforske de to nordvestjyske tanger (Thyborøn og Agger) i starten af august. Træffet kommer til at ligne de to forgangne års, men ligger en uge tidligere end sidste år, hvilket statistisk giver større rariteter. Mere information om træffet kommer i løbet af sommeren og senest en måned før træffets start. 

KONTAKT FeltUD, feltud@dof.d

MØDESTED 

Ved nærmere information følg med på Facebook, Netfugl og Pandion