Tjek for sølvhejre – Tryggelev Nor

Fugleværnsfonden, Langeland Kommune
SøNDAG 4. NOVEMBER 2018
 KL. 13:00 - 15:00
 Fugletur/Offentlig tur

Fra stranden afsøger vi havet mellem Ærø og Langeland for mulige ænder og havfugle. På engene ses store mængder af grågæs, og vi tjekker området grundigt for den fascinerende sølvhejre, som de senere år har besøgt noret flittigt. Dernæst går vi over i fugleskjulet og lytter undervejs efter skægmejser. På de åbne vandflader raster hundreder af ænder: Trold-, taffel-, knar-, pibe-, hvin-, spids- og bjergænder. Måske en af øens havørne kommer forbi for at se på lækkerierne i Tryggelev Nor?

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

P-pladsen ved Tryggelev Nor.