Gæster fra nord ved Gulstav Mose

Fugleværnsfonden, Langeland Kommune
SøNDAG 4. NOVEMBER 2018
 KL. 10:00 - 12:00
 Fugletur/Offentlig tur

Her i starten af november kan der stadigvæk være enkelte røde glenter, men der er fortsat en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Og så er der formentlig kommet fjeldvåger, blå kærhøg og drosler for at ”holde vinterferie” på Sydlangeland. Vi lader fuglene komme til os og forlader ikke tårnet, så tag kaffen med.

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

P-pladsen i svinget ved Gulstavvej, syd for Bagenkop.