Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet

Fugleværnsfonden, Vordingborg Kommune
SøNDAG 28. OKTOBER 2018
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Nyord Enge står atter parat i fugletårnet med teleskoper og kikkerter. Fra fugletårnet er der et godt udsyn over strandengene, som i denne tid både byder på masser af gæs og vinterrovfugle som blå kærhøg, fjeldvåge og naturligvis havørn. 

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.