Ænder, gæs og ørne – Tryggelev Nor

Fugleværnsfonden, Langeland Kommune
SøNDAG 7. OKTOBER 2018
 KL. 13:00 - 15:00
 Fugletur/Offentlig tur

En fortsættelse af formiddagens tur ved Gulstav Mose.

Fra stranden afsøger vi havet mellem Ærø og Langeland (Marstal Bugt) for mulige ænder og havfugle. Dernæst går vi over i fugleskjulet, hvor vi undervejs lytter efter skægmejser, og vi kigger efter vandfugle i Salme Nor. I fugleskjulet ser vi, hvad vejr og vind har bragt af ænder og gæs på træk. Der er stadig mulighed for at opleve fiskeørn og masser af musvåger, der trækker ned over Langeland.

Måske den lokale havørn kommer forbi for at snuppe sig en fisk i Tryggelev Nor?

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

P-pladsen ved Tryggelev Nor.