Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og Sort Sol

Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
FREDAG 5. OKTOBER 2018
 KL. 17:00 - 19:00
 Fugletur/Offentlig tur

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige hen over Bremsbøl Sø.

KONTAKT Martin Iversen, -

MØDESTED 

P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.