Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge – Naturens Dag

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Fredensborg Kommune
SøNDAG 9. SEPTEMBER 2018
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten, og der er mulighed for trækkende rovfugle og med held traner. Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.