Ørnens Dag på Fanø

DOF Sydvestjylland, Fanø Kommune
SøNDAG 25. FEBRUAR 2018
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur/Børn og unge

Der er i flere år set mange havørne på Fanø. Til ørnetælling i januar blev der set 14 og sidste efterår over 20 ørne, som spiste døde sæler. Garvede ornitologer vil stå klar med teleskoper ved diget/ Børsen i Sønderho. Der vil, afhængigt at vejret, også være vadefugle, ænder og gæs at se. Af andre rovfugle forventes Vandrefalk og Blå Kærhøg. 

Alle er velkommen.

KONTAKT Kim Fischer, 51213773

MØDESTED 

Ved diget/ Børsen  i SønderhoGPS 55.3415, 8.47448
SE STORT KORT