Hvepsevågens Dag – Nyord Enge

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Vordingborg Kommune
SøNDAG 26. AUGUST 2018
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Nyord er ikke kendt for det store hvepsevågetræk, men lidt skal der nok komme forbi i løbet af dagen. Og så er der jo alt det andet. Nyord et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem overvintringsområderne i syd og yngleområderne i nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan opleves på engene og havet omkring. Og så er luften fyldt med svaler!

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.