Røde ryler og sorte skader ved Stormengene

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
SøNDAG 6. MAJ 2018
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Mens de sorte og hvide strandskader er på hjemmebane i Vadehavet, så er de røde ryler – islandske kaldes de – kun halvvejs mellem deres afrikanske vinterkvarter og yngleområderne i det fjerne Sibirien. I Vadehavet tanker de energi til den lange rejse … ligesom de tusindvis af kobbersnepper, regnspover, strandhjejler, klirer og andre vadefugle, der er på vej nordpå. Imens gnasker knortegæssene sig gennem ålegræsset, for der er kun en lille måned til deres afgang til Ishavet.

Dette – og meget andet - kan opleves ved Stormengene på Rømø. 

KONTAKT Allan Gudio Nielsen , 20890909

MØDESTED 

P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.