BLANDT SØKONGER OG ISBJØRNE

DOF Sydøstjylland, Vejle Kommune
TORSDAG 16. NOVEMBER 2017
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

John Frikke vil gennem fortælling og billeder indvi os i den højarktiske øgruppe Svalbards helt specielle natur- og kulturhistorie. Efter en række besøg på øerne vil han fortælle om Svalbards plante- og dyreliv og om de mennesker, som gennem tiden har sat præg på området. Fortællingen omfatter også de trækfugle, der knytter bånd mellem Svalbard og Danmark – og i særdeleshed Vadehavet. Ingen tilmelding.

KONTAKT Peter Mygind Leth, 60113003 (pleth@health.sdu.dk)

MØDESTED 

Bygningen,Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle.