Vinterfugle ved sø og å

DOF Østjylland, i samarbejde med DN, Silkeborg Kommune
SøNDAG 28. JANUAR 2018
 KL. 16:00 - 17:30
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for st. skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.

Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the

TILMELDING 

Ikke nødvendigKONTAKT Bo Ryge Sørensen, 60 64 86 78

MØDESTED 

P-plads ved Allinggårdsvej, 8600 SilkeborgGPS 56.2163, 9.66708
SE STORT KORT