Vinterfugle på Agger Tange

DOF Nordvestjylland, Per Buchwald og Frits Rost, Thisted Kommune
SøNDAG 7. JANUAR 2018
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. storspove, rødben, bjergirisk, vandrefalk og forskellige andre vadere og rovfugle samt svaner, gæs, ænder og måger.
Desuden kan der ofte ses sortgrå ryle og med held måske også bjerglærke, snespurv og mosehornugle.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

Turleder: Frits Rost 3138 1211 og Per Buchwald 8667 1638

Mødested: P-pladsen ved færgelejet (Svanholmhus-bygningen)

 

KONTAKT Per Buchwald , 8667 1638 og Frits Rost , (3138 1211)

MØDESTED 

P-pladsen ved færgelejet på Agger Tange