Efterårsfugle på Enø

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Næstved Kommune
SøNDAG 19. NOVEMBER 2017
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Vi kigger på de sene efterårsfugle og de første vinterfugle ved fjord og strand. Her er mange trækkende gæster fra nord og med dem følger vandrefalk og havørn. Dem er her gode muligheder for at observere.

TURLEDER John Bang Jørgensen, 4247 1507 ()

KONTAKT John Bang Jørgensen, 4247 1507

MØDESTED 

Vi mødes på vendepladsen for enden af Enø kystvej (Draget).