Havfugle ved Gedser Odde

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm og Naturstyrelsen, Guldborgsund Kommune
SøNDAG 5. NOVEMBER 2017
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Vi starter med at gå til Gedser Oddes sydspids, hvor vi på en dag med gode vejrforhold vil kunne opleve det havgående træk af f.eks. Kjover, Lommer og Dværgmåger samt Ederfugle og andre dykænder. Der vil også være mulighed for forskellige rovfugle som Rød Glente, Musvåge og Spurvehøg. Når man er mæt af indtryk ved Sydstenen, er der mulighed for at ”kratluske” efter rastende småfugle og andet godt op mod Birkemose ad Poststien. Hvis der ringmærkes denne dag, vil vi have mulighed for at se lidt småfugle  blive indfanget til ringmærkning.

Turen afholdes i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm.

TURLEDER Benny Steinmejer, 2514 3939 () og nok også Bo Kayser, ()

KONTAKT Benny Steinmejer, 2514 3939 (benny.kohavevej@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved stranden efter fyret.