Torsdagsmøde: Om Aage V. Jensen Naturfond

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
TORSDAG 1. FEBRUAR 2018
 
 Foredrag/møder

Lars Malmborg, der nu arbejder for Aage V. Jensen Naturfond, vil fortælle om fondens fremtidige arbejde. Måske også lidt om Kalø Grå.

Vel mødt fra gruppen omkring torsdagsmøderne: Asbjørn – Birte og Freddy og Benny ( kontakt Benny 25143939 ).

KONTAKT Benny Steinmejer, 2514 3939 (benny.kohavevej@gmail.com)

MØDESTED 

Sofie skolen i lokale F 006. Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing.