Torsdagsmøde Nykøbing: Billeder fra Galapagos

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
TORSDAG 4. JANUAR 2018
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Leif Schack-Nielsen fortæller og viser billeder fra Galapagos-øerne i Stillehavet. Leif har besøgt øerne tre gange og har været rundt på alle de øer, som man normalt har lov at besøge. Her finder man et dyre-og planteliv, som er helt specielt, og som var stærkt medvirkende til, at Darwin fremsatte sin evolutionsteori. Vi skal især se nærmere på nogle af øernes fugle, hvoraf adskillige ikke findes andre steder i verden.

KONTAKT Benny Steinmejer, 2514 3939 (benny.kohavevej@gmail.com)

MØDESTED 

Sofie skolen i lokale F 006. Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing.