Torsdagsmøde: Guldborgsund Kommunes grønne tiltag

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
TORSDAG 2. NOVEMBER 2017
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Anita Petersen fra Guldborgsund kommune vil fortælle om kommunens grønne tiltag i årene frem. Opdatere om Bøtø skoven.

KONTAKT Benny Steinmejer, 2514 3939 (benny.kohavevej@gmail.com)

MØDESTED 

Sofie skolen i lokale F 006. Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing.