Biodiversitetet i Arktis

DOF Nordjylland, DN Aalborg, Folkeuniversitetet, Aalborg Gruppen, Aalborg Kommune
TORSDAG 26. OKTOBER 2017
 KL. 19:00 - 20:45
 Foredrag/møder

Over 250 førende forskere fra 14 lande har gennem seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Kortlægningen er udmøntet dels i en hovedrapport på 600 sider, dels en synteserapport med hovedrapportens nøgleinformationer og endelig en særlig rapport med anbefalinger til de politiske repræsentanter fra landene i Arktisk Råd.

Redaktør på det omfattende, seks år lange arbejde med rapporten, har været seniorrådgiver dr. scient. Hans Meltofte, Aarhus Universitet og medlem af hovedbestyrelsen i DOF.

Hans Meltofte betragter den nu samlede viden om den biologiske mangfoldighed i Arktis som det bedst mulige udgangspunkt for bl.a. den fremtidige bevarelses- og forvaltningsindsats for den arktiske flora og fauna og konkluderer, at klimaændringerne er langt den største trussel mod den biologiske mangfoldighed i Arktis, idet store dele af den nuværende tundra og ishavet er under pres fra arter, der indvandrer sydfra og ’overtager’ de arktiske økosystemer. Hertil kommer, at overudnyttelse af fisk, fugle og pattedyr er en trussel, som desværre ikke er helt forbi endnu. Og så er der de nye trusler fra forsuring af havet pga. CO2 og risikoen for olieulykker, som tilsammen øger presset på den arktiske natur, der hidtil har været noget af det mest uforstyrrede i verden.

Foredraget afvikles fra kl. 19.00-20.45. Fra kl. 17.00-18.45 afholdes Danmarks Naturfredningsforenings generalforsamling - lukket arrangement.

TILMELDING 

DOF og DN medlemmer kan bare møde op til foredraget.KONTAKT Anton Thøger Larsen, 28 69 13 73

MØDESTED 

Aalborg Universitet, Lokale 223, Strandvejen 12-14, plan 1, 9000 AalborgGPS 57.0533, 9.91214
SE STORT KORT