Feltornitologi - kursus ved Klaus Malling Olsen

DOF Nordjylland, Folkeuniversitetet i Aalborg, Aalborg Kommune
FREDAG 10. NOVEMBER 2017
 KL. 18:30
 Kursus

Forfatter og ornitolog Klaus Malling Olsen afholder kursus i feltornitologi i samarbejde med Folkeuniversitet i Aalborg og DOF Nordjylland..

Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med særlig hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at kende de nordjyske arter af gæs, ænderne og de mere eksklusive rovfugle som havørn og vandrefalk, ligesom vinterens småfugle også berøres. Lørdag tager vi på tur i privatbiler til de bedste nordjyske fugleområder. Alt afhængig af dagsfriske rapporter kan det blive Vejlerne, Ulvedybet og/eller Lille Vildmose.

Ekskursionen afholdes i privatbiler. Det er erfaringen fra tidligere kurser, at den tætte kombination af teori og praksis sikrer bedst muligt udbytte. Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så der er sikkerhed for stort udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver anderledes end under de tidligere afholdte kurser. 
OBS: Kikkert bør medbringes. 

 

TILMELDING 

Tilmelding: Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk  - tlf. 98167500. Kontakt Folkeuniversitetet direkte for at få din DOF-rabat. KONTAKT Klaus Malling Olsen, 20 64 11 96

MØDESTED 

Fredag: på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag)GPS 57.0533, 9.91214
SE STORT KORT