Idom og Råsted ved Holstebro

DOF Sydvestjylland, Holstebro Kommune
LøRDAG 17. FEBRUAR 2018
 KL. 08:00
 Fugletur

I området ligge frilandsgrisefarme og ørreddambrug , der giver gode muligheder for at se vinterfugle som Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert. Desuden Svaleklire, ænder og Ravn.
Vi besøger også de nyetablerede vådområder ved Skærum Mølle og Kyttrup.

TILMELDING 

til Søren Peder Nielsen senest 15. februar.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Hovedvej 11, vigepladsen lige syd for broen over Skjern Å kl. 08.45GPS 55.9284, 8.51303
SE STORT KORT