Ramsdalen

DOF Roskilde, Roskilde Kommune
LøRDAG 20. MAJ 2017
 KL. 06:00 - 10:00
 Fugletur

Ramsødalen er om foråret en fantastisk sangfuglelokalitet. Her i slutningen af maj er alle sangfugle ankommet. Ramsødalen er med sin blanding af moser med pilekrat og rørskov, overdrev og smålunde et ideelt sted at lytte til fuglestemmer, hvor næsten alle arter er repræsenteret.

 

TILMELDING 

Tilmelding ikke nødvendigTURLEDER Bjarne Bo Jensen, ()

KONTAKT Bjarne Bo Jensen, 5149 0721 (jensenab@mail.dk)

MØDESTED 

Mødested: Kumlehusevej 10, 4130 Viby (kommer man fra Roskilde og kører mod Ringsted, drejer man lige efter Øm og DSV centret, til venstre ad Kumlehusevej.