Forårets gang

DOF Roskilde, 3 tirsdagsaftener 25.4 - 16.5. - 6.6, Roskilde Kommune
TIRSDAG 25. APRIL 2017
 KL. 17:00 - 22:00
 Fugletur

Vi besøger 1-2 lokaliteter i en afstand af 10-30 min's kørsel efter vind, vejr og fugle. Kun kortere gåture - nogle gange i lettere ujævnt terræn. Vandafvisende fodtøj - gummistøvler ikke nødvendigt. Tag lidt ekstra tøj med - det bliver køligt. Og madpakke, kaffe og kage :-) 

Vi besøger områder med så stort et udvalg af årstidens fugle som muligt. Typisk et vådområde med tilknyttede bevoksninger. I denne tid hvor både ynglefugle og trækgæster kan opleves. Aftenerne er også der, hvor sangfuglene m.fl. bliver aktive igen efter den sløve eftermiddag. Jeg vil løbende holde lidt øje med, hvad og hvor det rør sig. Der er god mulighed for at blive fortrolig med flere af vore sangfugle. 

 

TILMELDING 

Kom én eller flere gange. Der køres i privatbiler - der skal nok være plads til et par stykker, som ikke har bil. Tilmelding ikke nødvendig.TURLEDER Rune Palmqvist. , Tlf. 3070 00 ()

KONTAKT Rune Palmqvist. , Tlf. 3070 00

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen på Herregårdsvej ved Ringvejen overfor Rideskolen