Vadefugle på Ulvshale nordstrand

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
SøNDAG 13. AUGUST 2017
 KL. 07:00 - 12:00
 Fugletur

Vi går langs Ulvshale nordstrand til Mågenakken og håber på et bredt udsnit af både gamle og unge rastende og trækkende vadere, måger, terner og svømmefugle og måske lidt småfugle i strandkrattene og ved Nordengen. Medbring gerne en tår formiddagskaffe.

TILMELDING 

IngenTURLEDER Per Schiermacker-Hansen , ()

KONTAKT Per Schiermacker-Hansen , 2349 9530

MØDESTED 

Den offentlige P-plads / holdeplads ved stranden lige øst for  Camping Ulvshale Strand (Ulvshalevej 236, 4780 Stege).GPS 55.0375, 12.2851
SE STORT KORT