Fuglenes dag ved Stubbe Sø

DOF Østjylland, Syddjurs Kommune
SøNDAG 28. MAJ 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi går en tur i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i området . Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.
Vi skal gå fra p-pladsen i Gravlev og ind til reservatet, og tilbage igen. Turen afsluttes med kaffe ved Bogpeters Hytte.

KONTAKT Peter Lange, 23 35 37 95

MØDESTED 

P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by kl. 08.00