Ølsemagle Revle

DOF København, Køge Kommune
SøNDAG 26. MARTS 2017
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur

Foråret er godt i gang, sidste chance for at være på hele revlen; nord- og sydspidsen lukkes 1/4 af hensyn til ynglefuglene. 

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Mikkel Holck, 26173763

MØDESTED 

P-pladsen ved Kiosken på Dæmningen