Sommeraften ved Nivå Bugt Strandenge

Fugleværnsfonden, Fredensborg Kommune
TORSDAG 20. JULI 2017
 KL. 19:00 - 21:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

På denne tid af året – og dagen – ses de rastende vadefugle, andefugle og terner meget fint fra fugletårnet. I skumringen er der mulighed for flagermus på insektjagt over rørskoven. Tag aftenkaffen med! Medlemmer af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe er til stede på tangen med kikkerter og teleskoper og hjælper til med artsbestemmelse. 

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendig. KONTAKT Arbejdsgruppen Nivå Bugt, .

MØDESTED 

Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.